Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

27březen2019

Město finalizuje podmínky pro přidělení bytů v novém seniorském domě

Město finalizuje podmínky pro přidělování bytů v novém domě pro seniory na sídlišti 9. května.
 
Část podmínek, které vyplývají z dotačního titulu:
 
- Budoucí nájemce musí být:
a) senior ve věku 65 let a více (65+)
b) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách (Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 
- Průměrný čistý měsíční příjem budoucích nájemců v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti.
 
- Budoucí nájemce nemá k datu uzavření nájemní smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
 
- Nájemní smlouva může být uzavřena také s osobou z cílové skupiny podle písmena b), která je v ekonomicky aktivním věku, a to pouze v případě, že počet takto pronajatých bytů nepřesáhne 20 % z celkového počtu bytů, na které byla dotace poskytnuta.
 
- Příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let.
 
- Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít s kýmkoliv, avšak smlouva může být uzavřena pouze na jeden rok.

Další novinky