Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

27březen2019

Město finalizuje podmínky pro přidělení bytů v novém seniorském domě

Město finalizuje podmínky pro přidělování bytů v novém domě pro seniory na sídlišti 9. května.
 
Část podmínek, které vyplývají z dotačního titulu:
 
- Budoucí nájemce musí být:
a) senior ve věku 65 let a více (65+)
b) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách (Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 
- Průměrný čistý měsíční příjem budoucích nájemců v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti.
 
- Budoucí nájemce nemá k datu uzavření nájemní smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
 
- Nájemní smlouva může být uzavřena také s osobou z cílové skupiny podle písmena b), která je v ekonomicky aktivním věku, a to pouze v případě, že počet takto pronajatých bytů nepřesáhne 20 % z celkového počtu bytů, na které byla dotace poskytnuta.
 
- Příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let.
 
- Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít s kýmkoliv, avšak smlouva může být uzavřena pouze na jeden rok.

Další novinky

your image

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.