Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

25červen2019

Město požádá o dotaci na chodník kolem části ulice Pražské

V souladu s rozhodnutím rady města ze dne  20.3. 2019, na základě podané žádosti o vydání stavebního povolení požádá město do konce června v rámci výzvy MAS Třeboňsko o dotaci na výstavbu chodníku v cca 500 m úseku od vodárny po odbočku na sídliště Na Pražské.Stavba s názvem "Suchdol n.L., chodník podél sil.I/24, úsek mezi křiž. s ul.Tyršova - sídl. Na Pražské", kterou projekčně realizovala firma WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec řeší ve směru od centra levostranný chodník (s několika místy na přecházení) kolem silnice I/24. Orientační rozpočet stavby činí 4,7 mil. Kč.

Přílohy

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.