Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

04červenec2019

Termín výběru zhotovitele stavby opravy průtahu m.č. Tušť se posouvá na konec července

Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo dne 25.06.2019 na svém profilu zadavatele VZ výběrové řízení na opravu průtahu Tuště. Na základě dotazu jednoho z uchazečú o tuto zakázku bylo vydáno a uveřejněno na profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené VZ a tím došlo k posunutí termínu pro podávání nabídek do 29.7. 2019. 

Bližší informace na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=257359

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.