Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

04červenec2019

Termín výběru zhotovitele stavby opravy průtahu m.č. Tušť se posouvá na konec července

Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo dne 25.06.2019 na svém profilu zadavatele VZ výběrové řízení na opravu průtahu Tuště. Na základě dotazu jednoho z uchazečú o tuto zakázku bylo vydáno a uveřejněno na profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené VZ a tím došlo k posunutí termínu pro podávání nabídek do 29.7. 2019. 

Bližší informace na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=257359

Další novinky