Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

27srpen2019

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí na novostavbu chodníku v Tušti

Stavební úřad vydal  územní rozhodnutí na novostavbu chodníku v Tušti se dvěma novými místy na přecházení.V rámci stavby bude zrušeno jedno stávající místo na přecházení.

Přílohy

Další novinky

your image

Částečná uzavírka silnice I/24 v Tušti

Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s plánovanou výměnou dešťové kanalizace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR opatření obecné povahy, kterým stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/24 (částečná uzavírka) v termínu 24.2. - 31.7. 2020.