Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

27srpen2019

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí na novostavbu chodníku v Tušti

Stavební úřad vydal  územní rozhodnutí na novostavbu chodníku v Tušti se dvěma novými místy na přecházení.V rámci stavby bude zrušeno jedno stávající místo na přecházení.

Přílohy

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.