Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

28srpen2019

Projekt chodníku od vodárny kolem benzínové stanice po odbočku k sídlišti Na Pražské bude zřejmě podpořen dotací

Město uspělo v hodnocení projektů chodníků.Město Suchdol nad Lužnicí bylo informováno, že dne 21. 8. 2019 proběhlo jednání Výboru SCLLD, kde na základě Výběrovou komisí SCLLD předloženého Seznamu všech projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů v 5. výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. IROP Bezpečná a udržitelná doprava II. , byl projekt č. CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012001 schválen. Jedná se o chodník od vodárny kolem benzínky až po odbočku k sídlišti Na Pražské. Nyní proběhne kontrola ze strany CRR a poté, co město získá pravomocné stavební povolení, o které bylo požádáno v červnu, bude projekt doporučen k financování a vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Orientační situace stavby je k dispozici na mapovém portále města.

Další novinky

your image

Částečná uzavírka silnice I/24 v Tušti

Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s plánovanou výměnou dešťové kanalizace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR opatření obecné povahy, kterým stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/24 (částečná uzavírka) v termínu 24.2. - 31.7. 2020.