Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

28srpen2019

Projekt chodníku od vodárny kolem benzínové stanice po odbočku k sídlišti Na Pražské bude zřejmě podpořen dotací

Město uspělo v hodnocení projektů chodníků.Město Suchdol nad Lužnicí bylo informováno, že dne 21. 8. 2019 proběhlo jednání Výboru SCLLD, kde na základě Výběrovou komisí SCLLD předloženého Seznamu všech projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů v 5. výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. IROP Bezpečná a udržitelná doprava II. , byl projekt č. CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012001 schválen. Jedná se o chodník od vodárny kolem benzínky až po odbočku k sídlišti Na Pražské. Nyní proběhne kontrola ze strany CRR a poté, co město získá pravomocné stavební povolení, o které bylo požádáno v červnu, bude projekt doporučen k financování a vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Orientační situace stavby je k dispozici na mapovém portále města.

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.