Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

11září2019

Společnost E.ON provede v lokalitě u hřbitova posílení stávající rozvodné sítě nízkého napětí

Společnost E.ON Distribuce informuje, že v Suchdole nad Lužnicí v lokalitě u hřbitově chystá v termínu září až listopad 2019 stavební úpravy – posílení stávající rozvodné sítě nízkého napětí (NN). 

Jedná se o vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí (s napojením na stávající rozvodnou síť), spojenou s demontáží stávající venkovní sítě NN. Zároveň budou uvedené kabely NN zasmyčkovány do nově provedených domovních pojistkových skříní pro připojení jednotlivých odběrných míst.“ V průběhu prací může dojít k přerušení dodávky elektřiny na nezbytně nutnou dobu. O plánovaném přerušení vás budeme informovat způsobem v místě obvyklým. Pro další informace zavolejte na naši bezplatnou linku 800 22 55 77, anebo se podívejte na náš web eon-distribuce.cz, kde najdete podrobnosti k odstávkám. Orientační snímek stavby naleznete na mapovém portálu města.

 

 

 

 

Další novinky