Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

05listopad2019

Úplná uzavírka místní komunikace u hřbitova

Aktualizace: 

Stavební úřad vydal rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace u hřbitova. bylo tak učiněno na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu, který vydal Městský úřad Třeboň, odboru dopravy  dne 10.10. 2019, č.j. METR 13495/2019 VoVl,  souhlasu majetkového správce místní komunikace  , tj. Města Suchdol nad Lužnicí ze dne 3.10. 2019,  stanoviska Policie ČR – dopravní inspektorát, projednání se  zástupci Města Suchdol nad Lužnicí. Žadatelem o uzavírku je SETERM a.s., Nemanická 2765/16a,  Budějovice, 370 10, IČO: 26031949. Jedná se o komunikaci, označenou v pasportu místních komunikací 20 c v úseku   od  křižovatky se silnicí III/1505 k areálu sběrného dvora. Důvodem je  provádění prací na stavbě Suchdol nad Lužnicí, U Hřbitova – kabel NN“   – pokládka NN kabelů.  

Doba trvání uzavírky: od pondělí 11. 11. 2019 do soboty 30.11. 2019  v pracovní dny v době od 7.00 do 16.00 hodin. Obsluze sběrného dvora bude vjezd povolen po dohodě v závislosti na druhu prováděných prací. Veřejnosti  bude vjezd povolen v platné otevírací dny a hodiny ( úterý  09:12:00, středa 13:00 – 19:00, pátek 13:00 – 19:00 hodin. Žadatel musí zajistit, aby byl umožněn přístup složkám IZS a majitelům nemovitostí v dané lokalitě.

Původní zpráva:

Společnost E.ON Distribuce informuje, že v Suchdole nad Lužnicí v lokalitě u hřbitově chystá v termínu září až listopad 2019 stavební úpravy – posílení stávající rozvodné sítě nízkého napětí (NN). Jedná se o vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí (s napojením na stávající rozvodnou síť), spojenou s demontáží stávající venkovní sítě NN. Zároveň budou uvedené kabely NN zasmyčkovány do nově provedených domovních pojistkových skříní pro připojení jednotlivých odběrných míst.“ V průběhu prací může dojít k přerušení dodávky elektřiny na nezbytně nutnou dobu. O plánovaném přerušení vás budeme informovat způsobem v místě obvyklým. Pro další informace zavolejte na naši bezplatnou linku 800 22 55 77, anebo se podívejte na náš web eon-distribuce.cz, kde najdete podrobnosti k odstávkám. Orientační snímek stavby naleznete na mapovém portálu města.

 

 

 

 

Přílohy

Další novinky