Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zeptejte se starosty

Aktualita

12září2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve středu 18.09.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve středu 18.09.2019 od 08:00 do 16:00 hod. - vypnutá oblast: část obce Hrdlořezy

Seznam dotčených čísel popisných


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 18.09.2019 od 08:00 do 16:00 hod.

Město Suchdol nad Lužnicí
Vypnutá oblast: část obce Hrdlořezy

oznámeno v místě plakáty

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.


Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Přílohy

Další novinky