Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

14říjen2019

Oznámení o uzavírce části ulice Lužnická (lokalita "Zahradníků domky")

Aktualizace : Na základě vydaného rozhodnutí stavebního úřadu upřesňujeme, že uzavírka části Lužnické ulice (v lokalitě "Zahradníků domky") z důvodu provádění zemních prací v rámci kabelizace proběhne od 14.10. do 8.11.

 

Město Suchdol nad Lužnicí obdrželo dne 19.9. 2019 do datové schránky Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Lužnická. Tímto dokumentem byla stanovena přechodná úprava provozu na místních komunikacích ul. U Nádraží a ul. Lužnická v městě Suchdol nad Lužnicí pro úplnou uzavírku části ul. Lužnická, v úseku od křižovatky s ul. U Nádraží (před železničním přejezdem ČD) k č.p. 86 v městě Suchdol nad Lužnicí, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích při realizaci staveb „Suchdol n. Luž., Zahradní domky - obnova NN“ a „Suchdol n. Luž., Lužnická – kabel NN“ ode dne 30.09.2019 do 29.11.2019.

Přílohy

Další novinky