Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

04říjen2019

Kraj nabízí pomoc při obnově lesního porostu

 Pomoc při obnově lesního porostu

 

V souvislosti kůrovcovou kalamitou nabízí Jihočeský kraj všem vlastníkům lesů na území Jihočeské kraje pomoc při obnově lesních porostů. Pomoc bude poskytována při podzimní výsadbě v říjnu a následně v jarním období (březen–květen). V případě zájmu mohou vlastníci lesních porostů podat žádost osobně na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí nebo prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@meu.suchdol.cz,
a to nejpozději do 14. 10. 2019. Žádost bude následně zaslána na Krajský úřad Jihočeského kraje (více informací viz příloha).

Z dopisu hejtmanky: „Pří obnově lesních porostů Jihočeský kraj nabízí všem vlastníkům lesů na území Jihočeského kraje k výsadbě nových dřevin využití dobrovolných hasičů. Pomoc bude poskytována při podzimní výsadbě v říjnu a následně v jarním období (březen – květen). Termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne – sobota ve dnech 18. – 19. 10. 2019; následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci. Předběžně je počítáno s výsadbou cca  100 000 ks dřevin. / V případě zájmu vlastníci lesa podají na obec nejpozději do 14. 10. 2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s uvedením termínu a místa výsadby dřevin, předpokládaného počtu osob na výsadbu, čas a místo shromáždění, jménoa  spojení na organizátora výsadby.“

Přílohy

Další novinky