Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

13únor2020

Oprava průtahu silnice I/24 v Suchdole nad Lužnicí a m.č. Tušť

 

 • Uzavírka silnice I\24 v Tušti končí... Ve čtvrtek 23.7. 2020 byl v podvečerních hodinách po několika měsících zprůjezdněn opravovaný úsek mezinárodní silnice I\24 v Tušti.


 • V pátek 29.5. byly zahájeny práce na poslední III. etapě
 • Ve středu 22.4. byla zprůjezdněna I.etapa opravy tj. úsek délky 300 m od železničního přejezdu až po vjezd č. 2 (spodní) do areálu Eaton Elektrotechnika s.r.o. a byly zahájeny práce na II. etapě v úseku od vjezdu č. 2 (spodní) do areálu Eaton Elektrotechnika s.r.o. po křižovatku ve středu Tuště (křižovatka nebude v průběhu provádění prací průjezdná a doprava z prostoru pískoven je odkloněna po silnici III/1508 kolem Farmy Tušť směrem na Rapšach. Silnice mezi Rapšachem a Halámkami bude průjezdná pouze jednosměrně ). Práce v rámci II. etapy by podle harmonogramu měly trvat cca 4 týdny.  • Práce na stavbě byly zahájeny 1.4. 2020 I.etapou tj. úplnou uzavírkou úseku délky 300 m od železničního přejezdu až po vjezd č. 2 do areálu Eaton Elektrotechnika s.r.o. První etapa měla být podle původního plánu a povolení o uzavírce ukončena 14.5. Ve skutečnosti byly práce ukončeny o cca 3 týdny dříve.

 
 
 

 • Práce budou prováděny celkem ve 3. etapách ve směru od Suchdola n.L. s jednosměrnými objížďkami mimo území dotčené stavbou.
 • Upozorňujeme na dlouhodobou neprůjezdnost obce Dvory nad Lužnicí ve směru od Suchdola nad Lužnicí.

 

 Leták  ve formátu .pdf     

Rozsah opravy průtahu a souvisejících investic (chodníky, veřejné osvětlení atd.) je k dispozici na mapovém portálu města  https://www.gobec.cz/suchdol-nad-luznici/    

Úplná uzavírka - 3 etapy 

 1. Městský úřad Třeboň, odbor dopravy vydal v souvislosti s opravou vozovky silnice I/24 v průtahu Tušť a Suchdol nad Lužnicí ve dnech 1.4. 2020 až 31.8. 2020  dne 25.3. 2020 veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnicích". Dokument včetně grafických příloh s vyznačenými jednosměrnými objížďkami naleznete  zde.
 2. Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s opravou vozovky silnice I/24 v průtahu Tušť a Suchdol nad Lužnicí dne 27.3. 2020  opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy", kterým stanovil přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce od 1.4. do 31.7. 2020. Dokument naleznete zde. Grafické přílohy dokumentu (jednosměrné objížďky) naleznete zde.
 3. Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s opravou vozovky silnice I/24 v průtahu Tušť a Suchdol nad Lužnicí dne 27.3. 2020 rozhodnutí, kterým povolil úplnou uzavírku ve 3 etapách od 1.4. do 31.7. 2020. Dokument naleznete zde.
 4. Plánované dopravně inženýrské opatření v rámci uzavírek. (Pozn. tento dokument ve větším rozlišení byl úvodním podkladem pro projednání uzavírky a mohl doznat v průběhu projednání drobných grafických změn. Platná je verze dokumentu, která je součástí příslušných rozhodnutí uvedených výše pod body 1 a 2.

 

Částečná uzavírka v úseku 3. etapy: 

9.3. 2020 - Etapa č.3 je průjezdná v jednom jízdním pruhu a provoz je řízen semafory. Od křižovatky v centru zastavěného území Tuště na konec zástavby směrem k hraničnímu přechodu Halámky je v platnosti níže uveřejněné povolení částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu z důvodu provádění výkopových prací, souvisejících s výměnou kanalizace, vedoucí v chodníku. 


 1. Městský úřad Třeboň, odbor dopravy vydal v souvislosti s plánovanou výměnou dešťové kanalizace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 19.2. 2020 veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1508 a místních komunikacích Tušť". Dokument včetně grafických příloh naleznete  zde.    
 2. Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s plánovanou výměnou dešťové kanalizace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 12.2. 2020 veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy", kterým stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/24 (částečná uzavírka) v termínu 24.2. - 31.7. 2020. Dokument naleznete  zde. Grafické přílohy dokumentu naleznete zde.

 

Další novinky

your image

Informace Lékařské služby první pomoci Třeboň o.p.s. - mapa zdravotní péče

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. ve spolupráci s Městem Třeboň vypracovala aktuální mapu zdravotní péče v Třeboni.

Dovoluji si všem obcím ORP Třeboň mapu, informace a článek o LSPP Třeboň o.p.s. zaslat v přílohách.


Denisa Nováková

vedoucí sestra LSPP Třeboň o.p.s.

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.

Palackého náměstí 106/II

379 01 Třeboň

Tel.: +420 384 721 800

GSM: +420 725 757 575

E-mail: info@lekarskasluzba-trebon.cz