Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

26únor2020

Koronavirus – informace pro veřejnost

Aktuální informace k nouzovému stavu z městského úřadu 

Vláda ČR kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum. Více informací naleznete na webových stránkách.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice webové stránky. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a vydaná opatření. 

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost. Bližší informace získáte na webových stránkách, kde naleznete i odkazy na informace zveřejňované dalšími kompetentními orgány. 

Výzva jihočeského kraje – evidence dobrovolníků – formulář pro sběr nabídky dobrovlnické pomoci 

Městský úřad Třeboň (ORP) – informace pro veřejnost o krizovém řízení

Hospodářská komora České republiky – informace pro podnikatele 


Město Suchdol nad Lužnicí

Městský úřad

Informace zveřejňované na úřední desce 

Od pondělí 20. 4. 2020 budou úřední hodiny v rozsahu, který platil před vyhlášením nouzového stavu:

Pondělí 8.00 – 17.00 h

Středa 8.00 – 17.00 h

Pátek 8.00 – 13.30 h

(polední přestávka 11.00 – 11.30 h)

Kontakty: e-mail podatelna@meu.suchdol.cz, tel. (v pracovní době) 384 781 104, tel. (na krizový štáb) 725 935 176, datová schránka: rtrb2hz 

Bude bude upřednostňován a preferován písemný, elektronický (e-mail, datové schránky) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu. Při osobním kontaktu je nutné dodržovat odstup bez bariéry alespoň 2 metry, je-li to možné. Dále je nutno používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V přízemí budovy městského úřadu je rozmístěn dezinfekční prostředek na ruce, který je nutno použít při vstupu a výstupu z budovy radnice. Dále prosím udržujte režim, který bude zaveden při vstupu do budovy městského úřadu. Odkaz na zaměstnance městského úřadu: http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty.

Občané a návštěvníci Suchdolska mohou případné aktuální informace z radnice o situaci s koronavirem dostávat nejen prostřednictvím úřední veřejné desky, ale i formou upozornění přímo do telefonu. V krizových situacích občanům zaregistrovaným do platformy mobilní rozhlas předáme kompetentními orgány zveřejněné praktické informace a instrukce, jak se v konkrétních situacích zachovat. 

Infocentrum a městská knihovna 

Městská knihovna a infocentrum je otevřeno od pondělí 4. 5. 2020, a to v obvyklé otevírací době. Při vstupu do knihovny si každý návštěvník musí dezinfikovat ruce (k dispozici u vstupu), jinak platí stejná pravidla jako při návštěvě jakéhokoliv obchodu – mít roušku a udržovat odstup 2 metry. Knihovny mají povinnost všechny vrácené knihy uložit na 2 dny do „karantény“ a teprve potom je zařadit na regál nebo nabídnout k půjčení. Podrobné informace o aktivitách knihoven v době pandemie najdete na stránkách Knihovnického institutu Národní knihovny (https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus). Případné dotazy zodpoví knihovnice na tel. +420 384 781 299.  

 

KRAJSKÁ POMOC ZRANITELNÝM (KPZ)

Vážení spoluobčané, v současné době všichni prožíváme nelehké chvíle. Snažíme se přijímat opatření na ochranu nás samotných i našich blízkých. Jsme si vědomi toho, že někteří z nás jsou ohroženi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu víc než jiní. Jsou to ti, kteří trpí poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním, musí na dialýzu a podobně, ale také ti, kteří pečují o někoho doma a mohli by ho ohrozit.

Právě pro tyto lidi připravil Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému říkáme KPZ (krajská pomoc zranitelným). Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a 2 látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam.

Vyzvednout si je můžete proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu osobně nebo prostřednictvím blízké osoby na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 9, v kanceláři pokladny a matriky. Pokud z nějakých důvodů nebude balíček požadovat od města, bude tento k dispozici pro pacienty rizikových skupin také v jihočeských nemocnicích. V případě potřeby je možné kontaktovat Jihočeský kraj na seniorské lince 800 203 210.

Věříme, že Vám usnadníme život.

Luboš Hešík, starosta města

¨

 

Školní jídelna 

provoz pro tzv. cizí strávníky (senioři, pečovatelské služby apod.) zůstává prozatím i přes uzavření budov základní a mateřské školy v provozu, dochází pouze k redukci nabídky ze 3 jídel na 1 jídlo. Výdej jídla je pouze přes výdejní okénko, a to v tomto časovém harmonogramu:

10:45–11:00 – pečovatelské služby
11:00–12:00 – důchodci
12:00–12:30 – ostatní cizí strávníci 
Kontakt: tel. 384 781 126, 773 105 012. Stránky základní školy 

Nabídka nákupů pro občany starší 60 let až do domu 
Služba funguje od středy 18. 3. 2020 až do odvolání. Zájemci o tuto službu zaplatí jen za objednaný nákup, doručení mají zdarma.  
Kontakt: Mgr. Jana Svačinová – vedoucí, Pečovatelské služby města, tel. 725 402 990, e-mail pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz.

Mateřská škola 
Rada města (RM-1190/46/2/1/2020) rozhodla o obnovení provozu MŠ Suchdol nad Lužnicí od pondělí 25. 5. 2020. 
Budova MŠ je uzavřena od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání na základě rozhodnutí zřizovatele (resp. rady města) o přerušení provozu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí. Kontakt tel. 384 781 157, 733 124 086.

Základní škola 
Budova ZŠ je uzavřena na základě rozhodnutí státu od úterý 10. 3. 2020 až do odvolání.
Kontakt: tel. 384 781 127, 739 560 986.
Informace pro rodiče k nástupu dětí 25. 5. 2020: Web základní školy  

Tělocvična základní školy 
Tělocvična je uzavřena na základě rozhodnutí státu od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání.
Kontakt: tel. 384 781 127, 739 560 986. Odkaz na web základní školy 
 
Další instituce a služby na Suchdolsku: 
 
Kontakty na lékaře

Česká pošta, pobočka Suchdol nad Lužnicí 
Otevírací doba: pondělí až pátek 8:00–10:00 a 13:00–16:00, sobota a neděle zavřeno.
Každý den od 8:00 do 9:00 obsluha pouze pro klienty starší 65 let.
Kontakt: tel. 954 237 806, odkaz na webové stránky

Česká spořitelna, pobočka Suchdol nad Lužnicí
Pobočka otevřena ve dnech pondělí, středa, pátek od 9.00 do 12.30 a od 13.30 do 16.00,
bankomat funguje nonstop.
Kontakt: tel. 956 744 911, odkaz na webové stránky 
Otevřeny pobočky v Třeboni (tel. 956 744 440) a v Českých Velenicích (tel. 956 744 770). 

.

Další novinky