Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

12březen2020

Prosba Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí

Vážení občané, vzhledem k situaci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, obracím se na Vás s následující prosbou. Chtěl bych Vás poprosit o zvážení nutnosti návštěv a osobních jednání na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, v Informačním centru a knihovně města Suchdol nad Lužnicí.  Pokud je to možné, využijte prosím k vyřizování svých záležitostí dostupné technické prostředky (telefon, e-mail, datové schránky, poštovní přeprava). Kontakty na všechny zaměstnance městského úřadu najdete na webových stránkách města www.suchdol.cz.

Toto opatření je z důvodu ochrany veřejného zdraví, které spočívá ve snížení rizika přenosu virové nákazy v prostředí, kde dochází k většímu pohybu osob. Dochází tak k ochraně Vaší, ale i ochraně našich zaměstnanců.

Požadavek je časově omezený do doby, než dojde ke zlepšení epidemiologické situace.

Děkuji za pochopení a shovívavost.

Mgr. Petr Vrchota

tajemník městského úřadu

.

Další novinky