Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

12březen2020

Prosba Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí

Vážení občané, vzhledem k situaci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, obracím se na Vás s následující prosbou. Chtěl bych Vás poprosit o zvážení nutnosti návštěv a osobních jednání na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, v Informačním centru a knihovně města Suchdol nad Lužnicí.  Pokud je to možné, využijte prosím k vyřizování svých záležitostí dostupné technické prostředky (telefon, e-mail, datové schránky, poštovní přeprava). Kontakty na všechny zaměstnance městského úřadu najdete na webových stránkách města www.suchdol.cz.

Toto opatření je z důvodu ochrany veřejného zdraví, které spočívá ve snížení rizika přenosu virové nákazy v prostředí, kde dochází k většímu pohybu osob. Dochází tak k ochraně Vaší, ale i ochraně našich zaměstnanců.

Požadavek je časově omezený do doby, než dojde ke zlepšení epidemiologické situace.

Děkuji za pochopení a shovívavost.

Mgr. Petr Vrchota

tajemník městského úřadu

.

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.