Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

16březen2020

Prodloužení splatnosti poplatků do 31.5. 2020

V  souvislosti se zpřísněnými opatřeními Vlády České republiky a s cílem omezit nutnost nezbytné návštěvy radnice ze strany veřejnosti byla po předchozím souhlasu zastupitelů města prodloužena splatnost poplatků, vyplývajících z obecně závazných vyhlášek ( komunální odpad, poplatek ze psů atd.) do 31. 5. 2020. Nadále zůstává možnost elektronické platby. Více informací na tel. 384 781 104.Firma AVE bude do téhož data vyvážet popelnice opatřené novými i starými známkami (více na tel. 725 802 350).

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.