Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

11srpen2020

Upozornění pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí usnesením č. ZM 349/8/23/1/2020 ze dne 12. 3. 2020 přiznalo dotace a dary z rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace (dále jen „spolky“).  Vzhledem k šíření nákazy COVID–19 v jarních měsících tohoto roku a přijetím krizového opatření ve formě nařízení vlády č. 223/2020 a 224/2020 byly však některé aktivity spolků, na které byly požadovány finanční prostředky, zakázány nebo omezeny. Z tohoto důvodu spolky zřejmě nemohly na některé plánované akce či aktivity přidělené finanční prostředky čerpat. Na základě smlouvy o dotaci/daru jsou však spolky povinny dostát účelu čerpání dotace/daru.

Z výše uvedených skutečností město žádá spolky o písemné sdělení využití finančních prostředků na původně podané žádosti o dotaci/daru. V případě, že spolky požadují změnu účelu využití finančních prostředků, mohou tak učinit na základě písemné žádosti, a to do 31. 8. 2020. Následně o změně rozhodne zastupitelstvo města.

.

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.