Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

14říjen2020

Pozvánka na veřejné projednání - pozemkové úpravy v k. ú. Hrdlořezy

Informace k pozemkovým úpravám v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Státní pozemkový úřad připravil Plán společných zařízení, vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, který bude předložen Zastupitelstvu města Suchdol nad Lužnicí ke schválení na nejbližším veřejném zasedání (předpoklad začátek listopadu 2020). Kompletní dokumentace plánu společných zařízení je uložena k nahlédnutí na Městském úřadě v Suchdole nad Lužnicí v kanceláři odboru majetku a investic (1. patro, č. dveří 14).

Komplexní pozemkové úpravy řeší nesoulad skutečností se zápisem v katastru nemovitostí (posunutá cesta, vodní tok, atd.), dokáží vypořádat spoluvlastnictví, apod. KoPÚ jsou tak nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy a pro její racionální využívání. Veškeré pohyby s vlastněnou půdou se dějí po projednání a se souhlasem vlastníka. Pokud byl vlastník půdy s její polohou spokojen, není nutné při pozemkových úpravách přistoupit k nějakým úpravám.

Odbor majetku a investic

Jaroslava Holánková

.

Další novinky