Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

08prosinec2020

Pozvánka: Kurz osobního rozvoje

Kurz osobního rozvoje pro maminky, který pořádá nezisková organizace Attavena ve spolupráci s Městem Suchdol nad Lužnicí.

Místo: Suchdol nad Lužnicí, hasičská zbrojnice
Termín: 18. ledna 2021 – 25. května 2021
 
Více informací:
www.attavena.cz/kurz/kurz-osobniho-rozvoje-pro-maminky-suchdol-nad-luznici   

Koordinátorka projektu:

Eliška Burianová

+420 608 175 385

eliska.burianova@attavena.cz

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které si chtějí doplnit, rozšířit nebo zopakovat počítačové znalosti.

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a vhodný profesní směr.

Pro ty ženy, které na sobě chtějí pracovat.

Pro rodiče s dítětem do 15 let.

 

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý, 13:00 – 16:30.

Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

1x individuální setkání s psychologem, po předchozí domluvě, mimo lekce.

O víkendu 30. – 31. 1. 2021 a 29. – 30. 5. 2021.

Hlavní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

.

Další novinky