Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

04leden2021

Výběr poplatků v roce 2021

Sdělení pro občany – výběr poplatků v roce 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2020 schválilo usnesením č. ZM 518/13/6/1/2020 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy sazba poplatku byla navýšena z 500 Kč na 600 Kč. Výše ostatních poplatků zůstává beze změny.

Z důvodu šíření epidemie viru SARS CoV-2 žádáme občany, aby upřednostňovali úhradu poplatků prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 0603167379/0800. Variabilní symbol poplatků na požádání sdělí pracovníci Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí na tel. č. 384 382 607, 384 781 104 nebo na e-mailové adrese: lsoudkova@meu.suchdol.czmpultrova@meu.suchdol.cz.

Děkujeme za pochopení

.

Další novinky

your image

Úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí (průběžně aktualizováno)

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 56
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 se s účinností ode dne 25. 01. 2021 do 14. 02. 2021 úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí upravují následovně:


PONDĚLÍ

08.00 – 10.30 HODIN

13.00 – 15.30 HODIN

 

 

STŘEDA

08.00 – 10.30 HODIN

13.00 – 15.30 HODIN

 

Upřednostňován bude písemný, elektronický či telefonický kontakt (http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty) před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Veškeré dokumenty budou přijímány od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VOLEJTE NA TEL. Č.: 384 781 104