Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

29červenec2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 03.08.2021 - Na Huti: ČOV, půjčovna lodí, vodácká základna a MVE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 03.08.2021 od 07:30 do 18:30. Vypnutá oblast: Na Huti: ČOV - Čevak, půjčovna lodí, vodácká základna a MVE . Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.

Pro případné další informace volejte EG.D poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Přílohy

Další novinky