Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

30září2021

Město uvítá podněty veřejnosti ke zdravotní péči na Suchdolsku

Děkujeme veřejnosti za jakkékoliv podněty, týkající se zdravotní péče na Suchdolsku, včetně návrhů na zlepšení současné situace. Budou předloženy voleným orgánům města a poslouží jako podklad k reakci města na dopis, zaslaný starostům jihočeských měst a obcí ze strany hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.
Podněty lze odevzdat na podatelně radnice či zaslat na emailovou adresu úřadu podatelna@meu.suchdol.cz

Děkuji. Luboš Hešík, starosta města

https://kraj-jihocesky.cz/jihocesi-musi-mit-co-nejlepe-dostupnou-zdravotni-peci-kraj-proto-pripravuje-dotacni-program-pro

Přílohy

Další novinky