Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

01říjen2021

Průzkum domácí kompostování

Průzkum domácí kompostování

Město Suchdol nad Lužnicí dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který zaručuje ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významný podíl (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, končí v černých popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit domácí kompostování. V prvním kroku zjistíme, jakým způsobem naši občané s bioodpadem nakládají.

Jak a proč vyplnit dotazník?

Dotazník je určen pro všechny trvale žijící občany i majitele nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu. Podmínkou pro jeho vyplnění je číslo popisné v našem městě. Každá domácnost (rodinný dům nebo bytová jednotka) dotazník vyplní pouze jednou.

Děkujeme, že se do našeho průzkumu zapojíte. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby, a proto náhodně vylosujeme deset kompletně vyplněných dotazníků, jehož majitelé od nás získají hodnotný (bez)odpadový dárek.

Je možné zvolit jednu ze dvou forem dotazníku:

1. PAPÍROVÝ DOTAZNÍK

Je vložen v Suchdolském zpravodaji a slouží k ručnímu vyplnění. Vyplněný dotazník odevzdávejte do schránky na budově městského úřadu nebo v infocentru Suchdol nad Lužnicí nejpozději do 22. října 2021.

2. ONLINE DOTAZNÍK

Druhou variantou je vyplnění dotazníku online formou. Dotazník najdete na adrese https://forms.gle/rYKVuGEuX4egyBNQ9 a na tento odkaz Vás navedou také webové stránky města, sociální sítě nebo mobilní rozhlas.

.

Přílohy

Další novinky