Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

19listopad2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí

V únoru 2022 uplyne období 4 let od nabytí účinnosti současně platného Územního plánu Suchdol nad Lužnicí.  

Pořizovatel (Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu) předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období (dle § 55 odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V této zprávě bude zhodnocena současně platná územně plánovací dokumentace například z hlediska koncepce rozvoje či problémů v území za uplynulé čtyřleté období. V rámci zprávy o uplatňování lze také prověřit i záměry na případnou změnu územního plánu.

Žádosti na změnu Územního plánu Suchdol nad Lužnicí je možné podat písemně na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí nejpozději do 10. 12. 2021.

Alena Drábová, místostarostka

.

Další novinky