Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

18květen2022

Dotazníkové šetření - komunikační strategie města

Město Suchdol nad Lužnicí aktuálně zpracovává komunikační strategii s cílem zlepšení komunikace města směrem k občanům i návštěvníkům. Velmi důležitým zdrojem informací je zpětná vazba právě od občanů města. Proto se na vás obracíme s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku - https://chat.feedyou.ai/rpsc-komunikace-suchdol/poxk0d. Právě zpětná vazba od vás – občanů města pomůže zkvalitnit komunikaci města a jeho úřadu. .

Další novinky