Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

10červen2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 21.06.2022 - vypnutí se týká části lokality Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 21.06.2022 od 07:30 do 16:30.
Vypnutá oblast: vypnutí se týká části lokality Benátky - čp. 336, 336 a 337
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.Pro případné další informace volejte EG.D poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.


Přílohy

Další novinky