Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

02září2016

Výstraha ČHMÚ číslo

-------- Původní zpráva --------

PŘEDMĚT:
Fw: WOCZ65 OPIN

DATUM:
2016-09-02 22:29

ODESÍLATEL:
OPIS

ADRESÁT:
opis@aak.izscr.cz, opis@sck.izscr.cz, opis@jck.izscr.cz,
opis@pmk.izscr.cz, opis@ulk.izscr.cz, opis@hkk.izscr.cz,
kopis@pak.izscr.cz, opis@jik.izscr.cz, opis@jmk.izscr.cz,
opis@zlk.izscr.cz

KOPIE:
koordinator@zu-hlucin.izscr.cz, sicmv@mvcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz,
soc@army.cz, miroslav.hrubec@zu-hlucin.izscr.cz, p.kucinsky@SVSCR.CZ,
hydro@svscr.cz, stala.sluzba@sozol.izscr.cz

ZCZC 561
WOCZ65 OPIN 022022

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2016/79

Vydaná: pátek 02.09.2016 22:22 (20:22 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Plzeňský:(PJ,PM,PS,RO,)
Jihočeský:(JH,PI,TA,)
Pardubický
Královéhradecký
Ústecký
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský:(KM,UH,ZL,)
od pátku 02.09.2016 22:30 do neděle 04.09.2016 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/78
Výstrahu před nebezpečím požárů rozšiřujeme o Ústecký kraj a části
Plzeňského, Jihočeského a Zlínského kraje.

Do střední Evropy bude od jihozápadu i nadále zasahovat oblast vyššího
tlaku vzduchu. V neděli 4.9. odpoledne a večer bude postupovat přes
naše
území k východu studená fronta.

Vzhledem k teplému počasí většinou beze srážek se oblast se zvýšeným
rizikem požárů dále rozšiřuje.

Vysoké riziku požárů panuje v Praze, Středočeském, Ústeckém,
Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.
Míst s
vysokým rizikem požárů přibývá také v Plzeňském, Jihočeském a Zlínském
kraji.

Na ostatním území je riziko požárů většinou střední.

Až do nedělního večera se bude riziko vzniku požárů zvyšovat. V neděli
večer a v noci na pondělí očekáváme na většině našeho území srážky a
riziko
pořárů se sníží.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a
jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a
nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička
ve spolupráci s VGHMÚř

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index [1].
html?layout=1

Distribuce: A,S,P,C,E,H,U,J,B,Z,
A,S,E,H,J,B (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

NNNNLinks:
------
[1] http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index

Další novinky

your image

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.