Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

22únor2017

Výstraha ČHMÚ číslo HIZ_01/17

-------- Původní zpráva --------

PŘEDMĚT:
Fw: WOCZ70 OPIN

DATUM:
2017-02-22 08:14

ODESÍLATEL:
OPIS

ADRESÁT:
"OPIS Plzeňský kraj" , "'OPIS HZS Kraj Liberecký'"
, "'OPIS HZS Kraj Ústecký'" ,
"'OPIS HZS Kraj Středočeský'" , "'OPIS HZS Kraj
Jihočeský'" , "'OPIS HZS Kraj Královéhradecký'"
, "OPIS Padrubický kraj" , "'OPIS
HZS Kraj Vysočina'"

KOPIE:
stala.sluzba@sozol.izscr.cz, koordinator@zu-hlucin.izscr.cz,
sicmv@mvcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, soc@army.cz,
miroslav.hrubec@zu-hlucin.izscr.cz, p.kucinsky@SVSCR.CZ, hydro@SVSCR.CZ,
os.ks@praha.eu, martin.dvorak@sozol.izscr.cz,
stala.sluzba@sozol.izscr.cz

OPIS MV-GŘ HZS ČR
----- Postoupil OPIS/Izscr v 22.02.2017 08:10 -----

Od: mssprg@chmi.cz
Komu: opis@grh.izscr.cz
Datum: 22.02.2017 08:07
Předmět: WOCZ70 OPIN
-------------------------

ZCZC 995
WOCZ70 OPIN 220600

INFORMAČNÍ ZPRÁVA
HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: HIZ_01/17
Vydaná: Středa 22.02.2017, 08.00 hod. (07.00 UTC)
Pro kraje: Plzeňský, Liberecký, Ústecký,
Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický,
Vysočina

Hydrometeorologická situace a vývoj:
Vzhledem k dalším srážkám (během včerejšího dne spadlo většinou 1 až 10
mm,
na Šumavě až 20 mm), výraznému oteplení a rychlému tání sněhu
pokračovaly
vzestupy hladin většiny sledovaných toků. K největším vzestupům došlo v
povodí Ploučnice, Mandavy, Kamenice, Blanice, Cidliny a Doubravy. Během
noci srážky přechodně ustaly a zejména v severovýchodní polovině území
poklesly také teploty, čímž se zpomalilo odtávání sněhu a hladiny
zasažených toků kulminovaly, nebo aktuálně kulminují. Dolní a střední
úseky
toků jsou však i nadále vzhledem k dotoku na vzestupu.

Hydrologická situace:
Aktuálně se stupně povodňové aktivity vyskytují i nadále v povodí
Ploučnice. 2. SPA je na Panenském potoce v Pertolticích a 1.SPA na
Ploučnici v Mimoni a Stružnici. Dále 1.SPA setrvává na Doubravě ve
Žlebech,
Blanice v Louňovicích, a také na Sázavě ve Zruči? Na několika tocích,
zejména na Moravě, jsou hladiny i nadále ovlivňovány ledovými jevy v
korytech a v důsledku toho jsou i na některých tocích zaznamenány SPA.

Předpokládaný vývoj:
Během dnešního dne nás přechází teplá fronta, na které se na většině
území
vyskytnou převážně nevýznamné srážky, pouze na návětří hor se budou
vyskytovat srážky trvalejšího charakteru. Během večerních a nočních
hodin
zasáhne zejména sever našeho území studená fronta, na které se opět
vyskytnou významnější srážky, které můžou na hřebenech hor přejít ve
sněžení. V reakci na tyto srážky očekáváme opětovné vzestupy hladin,
zejména v povodích Smědé, Mandavy, Lužické Nisy, Ploučnice, Kamenice. K
významnějším vzestupům bude docházet také na tocích odvodňující
pohraniční
hory, zejména pak v povodí horní Jizery a horního Labe.

Čas vydání další zprávy: Dle aktuálního vývoje situace

Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/ Pecha
http://hydro.chmi.cz/hpps [1]

Distribuce: U,L,P,S,C,H,E,J

== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Čekal ==
NNNNLinks:
------
[1] http://hydro.chmi.cz/hpps

Další novinky

your image

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.