Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

22únor2017

Výstraha ČHMÚ číslo PVI_2017/29

-------- Původní zpráva --------

PŘEDMĚT:
Fw: WOCZ65 OPIN

DATUM:
2017-02-22 11:19

ODESÍLATEL:
OPIS

ADRESÁT:
opis@jck.izscr.cz, opis@jik.izscr.cz, opis@jmk.izscr.cz,
opis@hkk.izscr.cz, opis@kvk.izscr.cz, opis@lik.izscr.cz,
opis@msk.izscr.cz, opis@olk.izscr.cz, kopis@pak.izscr.cz,
opis@pmk.izscr.cz, opis@aak.izscr.cz, opis@sck.izscr.cz,
opis@ulk.izscr.cz, opis@zlk.izscr.cz

KOPIE:
koordinator@zu-hlucin.izscr.cz, sicmv@mvcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz,
soc@army.cz, miroslav.hrubec@zu-hlucin.izscr.cz, p.kucinsky@SVSCR.CZ,
hydro@SVSCR.CZ, os.ks@praha.eu, martin.dvorak@sozol.izscr.cz,
stala.sluzba@sozol.izscr.cz, HZSPHAoper@szdc.cz

OPIS MV-GŘ HZS ČR
----- Postoupil OPIS/Izscr v 22.02.2017 11:18 -----

Od: mssprg@chmi.cz
Komu: opis@grh.izscr.cz
Datum: 22.02.2017 11:17
Předmět: WOCZ65 OPIN
-------------------------

ZCZC 151
WOCZ65 OPIN 221015

VÝSTRAHA ČHMÚ

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: PVI_2017/29

Vydaná: středa 22.02.2017 11:15 (10:15 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Liberecký
Ústecký:(DC,)
od středy 22.02.2017 12:00 do odvolání

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Královéhradecký
od středy 22.02.2017 12:00 do odvolání

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina
Olomoucký:(JE,SU,)
Moravskoslezský
od středy 22.02.2017 12:00 do pátku 24.02.2017 14:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Středočeský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
od středy 22.02.2017 12:00 do odvolání

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Královéhradecký:(TU,)
Liberecký:(JN,LB,SM,)
od středy 22.02.2017 12:00 do čtvrtka 23.02.2017 15:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/28
Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 28, upřesňuje časovou a
územní
platnost výstrahy na silný vítr, vydatný déšť a povodňové jevy.

V čerstvém západním proudění budou přes naše území postupovat
jednotlivé
frontální systémy.

V Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku bude ve středu (22. 2.) a v
noci
na čtvrtek (23. 2.) foukat čerstvý jihozápadní až západní vítr, místy s
nárazy kolem 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). Během
noci na čtvrtek a ve čtvrtek přes den bude vítr v severovýchodní
polovině
území přechodně slábnout.

Ve čtvrtek odpoledne bude jihozápadní vítr znovu zesilovat na silný 8
až 13
m/s s nárazy 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), na horách 30 až 35 m/s (110

130 km/h). Během pátku (24. 2.) bude vítr slábnout a měnit se na
západní až
severozápadní.

Během středy a čtvrtka bude v Jizerských horách a Krkonoších trvaleji a
vydatněji pršet. Do čtvrtečního odpoledne očekáváme srážkové úhrny 40
až 60
mm. Většina srážek bude v dešti.

V reakci na další očekávané srážky a přetrvávající teplé a větrné
počasí
bude zejména během noci a zítřejšího dne docházet k opětovným vzestupům
hladin vodních toků. Výrazné vzestupy očekáváme zejména v povodích
Smědé,
Lužické Nisy, Mandavy, Ploučnice a Kamenice, kde nelze vyloučit
dosažení 3.
stupně povodňové aktivity. K významnějším vzestupům bude docházet také
na
tocích, které odvodňují Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory (zejména
pak
v povodí horní Jizery a horního Labe), kde může být dosažen 2.SPA.
Dosažení
1. SPA předpokládáme také na tocích odvodňujících Šumavu a Český les
(horní
povodí Otavy a dále v povodí Nežárky), Českomoravskou vrchovinu, a také
v
Olomouckém a Zlínském kraji. Ojediněle nelze vyloučit dosažení 1. SPA i
v
jiných oblastech. Na několika tocích, zejména na Moravě, jsou hladiny i
nadále ovlivňovány ledovými jevy v korytech, v jejichž v důsledku na
některých tocích může být dosažen 1. a 2. SPA. Situace bude i nadále
upřesňována.

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:
-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty
zabezpečit stavební jeřáby apod.
-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit
neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.
-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz [1]).

Doporučení ke zmírnění následků vydatných srážek:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.

Doporučení ke zmírnění následků jevů při povodňové aktivitě:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize,
rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí.
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského
záchranného
sboru ČR.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Hujslová, Pecha
ve spolupráci s VGHMÚř

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index [2].
html?layout=1
http://hydro.chmi.cz/hpps [3]

Distribuce: CZ
A,S,K,P,C,E,H,L,U,J,M,T (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

NNNNLinks:
------
[1] http://www.horskasluzba.cz/
[2] http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index
[3] http://hydro.chmi.cz/hpps

Další novinky

your image

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.