Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

22únor2017

Výstraha ČHMÚ číslo    HIZ_02/17

OPIS MV-GŘ HZS ČR
----- Postoupil OPIS/Izscr v 22.02.2017 22:02 -----

Od: mssprg@chmi.cz
Komu: opis@grh.izscr.cz
Datum: 22.02.2017 21:58
Předmět: WOCZ70 OPIN


ZCZC 422
WOCZ70 OPIN 222000


                           INFORMAČNÍ ZPRÁVA
               HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:      HIZ_02/17
Vydaná:     Středa  22.02.2017, 22.00 hod. (23.00 UTC)
Pro kraje:  Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Středočeský, Jihočeský,
           Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký

Meteorologická situace a vývoj: Do dnešního večera byly zaznamenány dešťové
srážky, zejména v horských oblastech a na Vysočině. V oblasti Krkonoš a
Šumavy spadlo až 20 mm/24 hod. Vzhledem k vysokým teplotám a následnému
odtávání sněhové pokrývky v kombinaci se silným větrem docházelo k dalším
vzestupům hladin, zejména na menších tocích a na tocích odvodňujících horské
oblasti. Během dne srážky na většině území postupně ustávaly, kromě Krkonoš
a Jizerských hor.

Hydrologická situace: K nejvýraznějším vzestupům docházelo na tocích
odvodňujících Šumavu, Krkonoše, Lužické hory, Jizerské hory, dále na
Ploučnici a na tocích v povodí Lužnice. Během dne docházelo na některých
tocích ke kulminacím nebo ke zpomalení vzestupů. Na některých profilech
došlo k vzestupům i nad úroveň 1. SPA. Vzhledem k dotoku bude docházet k
vzetupům i na středních a dolních částech toků. Na některých
moravských tocích se stále vyskytují ledové jevy, které mohou
způsobit vzdutí hladin i nad úroveň SPA.

Aktuálně se vyskytuje 2. SPA na Ploučnici v profilu Stružnice. 1. SPA je na
Labi v profilech Špindlerův Mlýn a Vestřev, na Metuji v profilech Hronov a
Krčín, na Cidlině v Jičíně, na Bystřici v Rohoznici, na Jizeře v Železném
Brodě, na Želivce v profilu Želiv, na Mandavě ve Varnsdorfu a na Ploučnici
v České Lípě.

Předpokládaný vývoj: Nadále očekáváme vzestupy hladin, zejména na tocích
odvodňujících severní pohraniční oblasti (horní Labe a horní Jizera). V
nočních hodinách bude sever našeho území ovlivňovat studená fronta, na
které se vyskytnou trvalejší srážky, které mohou v polohách nad 1000 m
přecházet ve srážky smíšené nebo sněhové. V reakci na tyto srážky očekáváme
opětovné vzestupy hladin, zejména v povodích Smědé, Mandavy, Lužické Nisy,
Ploučnice, Kamenice.

Čas vydání další zprávy: DLe aktuálního vývoje situace.

Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Leipeltová
       
http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: <nehodící se vymažte> U,L,P,S,C,H,E,J,M

== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Čekal ==
NNNN

Další novinky

your image

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.