Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

23únor2017

Výstraha ČHMÚ číslo    HIZ_04/17


ZCZC 058
WOCZ70 OPIN 231700


                           INFORMAČNÍ ZPRÁVA
               HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:      HIZ_04/17
Vydaná:     Čtvrtek 23.02.2017, 19.00 hod. (18.00 UTC)
Pro kraje:  Liberecký, Ústecký,Středočeský, Jihočeský,
 Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský,
 Olomoucký

Meteorologická situace a vývoj: Během čtvrtečního dne se srážky vyskytovaly
zejména na severu Čech (v Krkonoších, Lužických, Jizerských a Orlických
horách a Jeseníkách), kde spadlo nejčastěji do 15 mm/24 hodin, na
hřebenech hor v maximech až 37 mm/24 hodin. Na zbytku území se
vyskytovaly srážky do 4 mm/24 hodin. Denní teploty se na většině území
pohybovaly mezi 10 až 14°C, pouze ve vrcholových partiích severních
pohraničních pohoří klesaly k 0 - 2°C.

Hydrologická situace: Během čtvrtečního rána kulminovaly po nočních
srážkách spojených s odtáváním sněhové pokrývky horní části horských toků
na severu Čech a začaly postupně klesat. Střední a dolní části toků v
podhorských oblastech začaly během dne stoupat vlivem dotoku z horních částí
povodí. Během nočních hodin byl dosažen 3. SPA na horním toku Labe v profilu
Vestřev. 2. SPA byl dosažen na Ploučnici, Mandavě, Metuji a středním toku
Jizery. K vzestupům nad 1. SPA docházelo v povodí Kamenice, Ploučnice,
Lužické Nisy, Jizery, Cidliny, Metuje, Orlice, Moravské Sázavy, Nežárky,
Sázavy a Svatavy. K pozvolnějším vzestupům hladin toků bez dosažení SPA
docházelo i na ostatním území republiky. Na některých moravských tocích se
stále vyskytují ledové jevy, které mohou způsobit vzdutí hladin i nad
úroveň SPA.

Aktuálně hladiny horních částí toků pozvolna klesají. Místy
dochází k přechodným vzestupům či rozkolísání vlivem tajícího
sněhu. Střední části toků v podhorských oblastech kulminují a v dolních
částech hladiny vlivem dotoku stále stoupají. 2. SPA se
aktuálně vyskytuje pouze na Ploučnici v profilu Stružnice. 1. SPA přetrvává na tocích v
podhůří severních pohoří, na středním toku Labe, na Nežárce, středním toku
Sázavy a na Svatavě.

Předpokládaný vývoj: Během čtvrteční noci budou hladiny horních a
střeních částí toků postupně klesat. Hladiny v dolních částech toků budou
postupně kulminovat a poté pozvolna klesat. Během pátku je očekáváno
postupné ochlazování od západu a srážky by se měly vyskytovat převážně ve
formě sněhu. Hladiny budou i nadále klesat, vlivem dotoku bude stoupat
hladina středního a dolního Labe.


Čas vydání další zprávy: Dle aktuálního vývoje situace.

Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Zuzana Šmrhová
       
http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: U,L,S,C,H,E,J,Z,M


== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Čekal ==
NNNN

Další novinky

your image

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.